คันสปิน GINRO SPEEDFIRE
1,150.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

คันสปิน GINRO SPEEDFIRE

ความยาว 6.9 ฟุต

line: 3-10 lb  lure weight: 3-11g

line: 6-12 lb  lure weight: 4-17g