เอ็น GINRO 1/4
120.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เอ็น GINRO 1/4 12LB (0.30) 1320 m.

เอ็น GINRO 1/4 15LB (0.35) 957 m.

เอ็น GINRO 1/4 20LB (0.40) 759 m.

เอ็น GINRO 1/4 25LB (0.45) 462 m.

เอ็น GINRO 1/4 30LB (0.50) 462 m.

เอ็น GINRO 1/4 40LB (0.55) 400 m.

เอ็น GINRO 1/4 50LB (0.60) 340 m.