ที่โชว์คันไม้
990.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

มี 2 แบบ

-ที่โชว์คันใหญ่ (30ช่อง) ราคา 990 บาท 

-ที่โชว์คันเล็ก (15ช่อง) (มีครึ่งเดียวติดผนัง) ราคา 560 บาท